Hoofdstuk 1 paragraaf 2


Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om je antwoorden te controleren.
Hoe groeit de wereldbevolking?

De wereldbevolking groeit snel. Dat komt door het grote . Maar de bevolking groeit niet overal even snel. Van elke 100 mensen die de komende tien jaar geboren worden, komen er 84 in de minder welvarende landen op de wereld.
Hoe snel de bevolking van een land groeit, zie je aan de . Dit is het aantal jaren dat het duurt voordat de bevolking keer zo groot geworden is. Als er niets verandert dan verdubbelt de bevolking van India in ongeveer 50 jaar. Dat betekent een bevolkingsgroei van een mensen tussen nu en het jaar 2060.

Waardoor verandert de bevolkingsgroei?

Het aantal geboorten en sterfgevallen in een land kan veranderen. In veel landen was het vroeger hoger dan nu. Van deze veranderingen in het geboortecijfer en sterftecijfer kun je een grafiek maken. Dat is het overgangsmodel. In bron 2 zie je daarvan een voorbeeld. In de eerste fase zijn geboortecijfer en sterftecijfer allebei . De bevolking groeit bijna niet. Dit geldt voor mensen die nauwelijks contact met de moderne wereld hebben. Indianenstammen die in het Amazonewoud leven, zijn hiervan een voorbeeld. In fase twee daalt eerst het . Later gaat ook het geboortecijfer dalen. In deze fase is het verschil tussen het geboortecijfer en het sterftecijfer . De bevolking groeit dan ook snel. De meeste derdewereldlanden hebben geboorte- en sterftecijfers die passen bij fase twee van het demografisch overgangsmodel. Een voorbeeld daarvan is Kenia. Het grote aantal kinderen heeft te maken met de levensomstandigheden van mensen. Mensen die weinig verdienen, hebben vaak een gezin. Dat geldt ook voor mensen met een slechte gezondheidszorg en voor mensen met een lage . Bovendien geeft een groot gezin vaak . Ten slotte komt een land in fase drie. Dan zijn het geboortecijfer en het sterftecijfer allebei . Het gevolg daarvan is dat de bevolking maar heel langzaam groeit. De meeste rijke landen, zoals Nederland, zitten in deze fase.

1.2 bron 2.jpg

Waardoor daalt het sterftecijfer?

Het sterftecijfer daalt als mensen goed en eten. Door slechte voeding word je eerder ziek. Het sterftecijfer daalt ook als de verbetert. Hygiëne betekent dat mensen en hun omgeving netjes en schoon zijn. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden van besmet drinkwater. Als er geen wc is en geen riolering om vuil water af te voeren, dan is de kans op ziekte groot. Dat gebeurt ook als etensresten en ander niet opgehaald worden. Vooral kinderen worden ziek als de hygiëne slecht is. Als de gezondheidszorg verbetert, sterven er mensen. Mensen gaan dan vaker naar een dokter en krijgen goede medicijnen. Kinderen worden bijvoorbeeld ingeënt tegen ziektes, zodat ze niet ziek worden.

Waardoor daalt het geboortecijfer?

De Verenigde Naties praat met regeringen van derdewereldlanden over het geboortecijfer. De VN wil dat regeringen maatregelen nemen om dit cijfer te laten dalen. Wat moet er dan gebeuren?

1.Gezinsplanning of .
De bevolking moet voorlichting krijgen over het gebruik van geboorte beperkende middelen. Natuurlijk moeten die middelen ook makkelijk te krijgen zijn.
2.Betere gezondheidszorg.
Het is heel belangrijk dat de kindersterfte gaat dalen. Ouders weten dan dat hun kinderen blijven leven. Als dat gebeurt, gaat ook het omlaag.
3.Beter onderwijs, vooral aan .
Door beter onderwijs kunnen vrouwen beslissen of ze wel of niet aan gezinsplanning zullen doen. Bovendien vrouwen niet meer zo jong als ze langer naar school gaan. In Indonesië trouwen de vrouwen zonder scholing gemiddeld op 17-jarige leeftijd. Vrouwen met een schoolopleiding trouwen hier op een leeftijd van 22 jaar.

Blijft de wereldbevolking groeien?

De wereldbevolking groeide vooral tussen 1950 en 2000 snel. Daardoor bestaat in veel landen de bevolking nu vooral uit jonge mensen. In Kenia bijvoorbeeld is ruim 40% van de bevolking dan 15 jaar. Deze grote groep jonge mensen zal binnen 20 jaar zelf kinderen krijgen. Maar het groeitempo neemt wel af. In het jaar 1960 voorspelden onderzoekers nog dat er 7,6 miljard mensen op de wereld zouden zijn in in het jaar 2000. Het waren er 6,1 miljard. Dit komt doordat overal in de wereld het sneller is gedaald dan verwacht. In steeds meer landen is gezinsplanning normaal geworden. Een tweede reden is dat de bevolkingsgroei in veel Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara lager is dan verwacht. Het blijft er hoog, omdat ziektes als aids en malaria veel mensenlevens kosten.