Begrippen - conflicten

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuwe uitleg, of om te kijken of je het bijbehorende begrip kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
De strijd tussen twee groepen mensen.conflict
Een gewapende strijd tussen twee of meer landen.oorlog
Een gewapende strijd tussen bewoners van een land.burgeroorlog
Een groep mensen met dezelfde cultuurvolk
Een groep mensen met dezelfde cultuur en een eigen woongebied.natie
Een gebied met eigen wetten en regels.staat
Een land waar meerdere groepen mensen leven.multinationale staat
Een gebied dat door een ander land wordt bestuurd.kolonie
Een gebied waar een ander land delfstoffen en landbouwproducten vandaan haalt.exploitatiekolonie
Een gebied buiten Europa waar veel Europeanen gingen wonen.vestigingskolonie
Een kleine groep mensen in een land met een eigen cultuur.minderheid
De eigen kenmerken van een groep mensen zijn erg belangrijk.nationalisme
Een groep mensen wil zich afscheiden van een land en wil een eigen staat vormen.separatisme
Een groep mensen die hun eigen politieke of godsdienstige regels het belangrijkste vindt.fundamentalisme
Een conflict over het bezit van een gebied.territoraal conflict
Een strook zeewater langs de kust die bij een land hoort.territoriale wateren
Strijd tussen landen over het bezit van producten.economisch conflict
Strijd in een gebied over het bestuur van dat gebied.politiek conflict
Mening van een groep mensen.ideologie
(Beperkte) zelfstandigheid van een deel van een land.autonomie
Een land waarvan de gebieden enige zefstandigheid hebben.federatie
Internationale organisatie die problemen in de wereld bespreekt.Verenigde Naties (VN)
Mensen die om politieke redenen uit een land vertrekken.politieke vluchtelingen
Iemand die toestemming vraagt om in een ander land te mogen wonen en werken.asielzoeker
Mensen die uit een gebied vertrokken zijn na een natuurramp.ecologische vluchtelingen
Militairen die naar een gebied gestuurd worden om de vrede te bewaren.vredesmissie
Militairen die werken in opdracht van de Verenigde Naties.blauwhelmen