Begrippen - arm en rijk

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuwe uitleg, of om te kijken of je het bijbehorende begrip kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar, kortweg bnp per inwoner.bruto nationaal product per inwoner
Een inkomen van 1,25 dollar per dag. Van dat geld zou je volgens de Wereldbank menswaardig moeten kunnen leven.armoedegrens
Wat je met een bepaalde hoeveelheid geld kunt kopen.koopkracht
Een rijk land.welvarend land
Rijkdomwelvaart
Indeling van de wereld in rijke en arme landen.noord-zuidtegenstelling
De arme landen. Ook wel ontwikkelingslanden genoemd. De laatste tijd gebruikt men de naam ontwikkelingslanden vooral voor de allerarmste landen.derde wereld
De levensomstandigheden van de mensen.welzijn
Zaken die iedereen nodig heeft om menswaardig te leven. Dat zijn voeding, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.basisbehoeften
Het deel van de bevolking dat niet kan lezen en schrijven.analfabetisme
Een ranglijst van landen van hoog naar laag welzijn. Ook wel VN-index gemoemd.welzijnsindex
Een kleine groep rijke mensen.elite
Het aantal jaren dat het duurt voordat de bevolking twee keer zo groot geworden is.verdubbelingstijd
De ontwikkeling van geboorte- en sterftecijfers in een land.demografisch overgangsmodel
De zorg voor de gezondheid door netjes en schoon te zijn.hygiëne
Geboorteregelinggezinsplanning
Mensen en bedrijven die producten rechtstreeks uit de levende natuur halen.primaire sector
Mensen en bedrijven die van grondstoffen een product maken.secundaire sector
De dienstverleningtertiaire sector
Het maken van een product gebeurt vooral met de hand.arbeidsintensief
De hoeveelheid goederen die iemand in een bepaalde tijd maakt.arbeidsproductiviteit
Productie die voor een groot deel door machines gedaan wordt.kapitaalintensief
De invoer: goederen die een land koopt van een ander land.import
De uitvoer: goederen die een land verkoopt aan een ander land.export
Onbewerkte producten uit de primaire sector en de mijnbouw.grondstoffen
Een industrieproduct dat door een ander bedrijf verder verwerkt wordt tot een eindproduct.halffabrikaat
Een product dat klaar is voor gebruik door de klant.eindproduct
De uitvoer van slechts één of enkele producten.eenzijdige export
Een land moet meer goederen exporteren om dezelfde import als vroeger te kunnen betalen.ruilvoetverslechtering
Acht doelen voor het verbeteren van levensomstandigheden, opgesteld door de Verenigde Naties.millenniumdoelen
Het vergroten van de export.exportoriëntatie
Landen die exportgeoriënteerde industrie opbouwen en die zich in hoog tempo ontwikkelen van derdewereldland tot industrieland.nieuwe industrielanden
Belastingen die een buitenlands bedrijf moet betalen als het zijn producten in een land wil invoeren.invoerrechten
Beschermende maatregelen tegen buitenlandse concurentie.protectionisme
Een poging van rijke landen om ontwikkelingslanden en hun burgers te helpen bij hun ontwikkeling.ontwikkelingssamenwerking
Hulp die voor lange tijd gegeven wordt om een gebied te ontwikkelen.structurele hulp
Hulp voor landen die in oorlog zijn of die getroffen zijn door een natuurramp.noodhulp
Leningen die kleine ondernemers in ontwikkelingslanden kunnen afsluiten.microkredieten
Buitenlandse fabrieken in Mexico die bijvoorbeeld auto's, spijkerbroeken of computers in elkaar zetten.maquiladora-bedrijven