Begrippen - conflicten

Maak de juiste combinaties.
De strijd tussen twee groepen mensen.
Een gewapende strijd tussen twee of meer landen.
Een gewapende strijd tussen bewoners van een land.
Een groep mensen met dezelfde cultuur
Een groep mensen met dezelfde cultuur en een eigen woongebied.
Een gebied met eigen wetten en regels.
Een land waar meerdere groepen mensen leven.
Een gebied dat door een ander land wordt bestuurd.
Een gebied waar een ander land delfstoffen en landbouwproducten vandaan haalt.
Een gebied buiten Europa waar veel Europeanen gingen wonen.
Een kleine groep mensen in een land met een eigen cultuur.
De eigen kenmerken van een groep mensen zijn erg belangrijk.
Een groep mensen wil zich afscheiden van een land en wil een eigen staat vormen.
Een groep mensen die hun eigen politieke of godsdienstige regels het belangrijkste vindt.
Een conflict over het bezit van een gebied.
Een strook zeewater langs de kust die bij een land hoort.
Strijd tussen landen over het bezit van producten.
Strijd in een gebied over het bestuur van dat gebied.
Mening van een groep mensen.
(Beperkte) zelfstandigheid van een deel van een land.
Een land waarvan de gebieden enige zefstandigheid hebben.
Internationale organisatie die problemen in de wereld bespreekt.
Mensen die om politieke redenen uit een land vertrekken.
Iemand die toestemming vraagt om in een ander land te mogen wonen en werken.
Mensen die uit een gebied vertrokken zijn na een natuurramp.
Militairen die naar een gebied gestuurd worden om de vrede te bewaren.
Militairen die werken in opdracht van de Verenigde Naties.