Begrippen - arm en rijk

Maak de juiste combinaties.
Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar, kortweg bnp per inwoner.
Een inkomen van 1,25 dollar per dag. Van dat geld zou je volgens de Wereldbank menswaardig moeten kunnen leven.
Wat je met een bepaalde hoeveelheid geld kunt kopen.
Een rijk land.
Rijkdom
Indeling van de wereld in rijke en arme landen.
De arme landen. Ook wel ontwikkelingslanden genoemd. De laatste tijd gebruikt men de naam ontwikkelingslanden vooral voor de allerarmste landen.
De levensomstandigheden van de mensen.
Zaken die iedereen nodig heeft om menswaardig te leven. Dat zijn voeding, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.
Het deel van de bevolking dat niet kan lezen en schrijven.
Een ranglijst van landen van hoog naar laag welzijn. Ook wel VN-index gemoemd.
Een kleine groep rijke mensen.
Het aantal jaren dat het duurt voordat de bevolking twee keer zo groot geworden is.
De ontwikkeling van geboorte- en sterftecijfers in een land.
De zorg voor de gezondheid door netjes en schoon te zijn.
Geboorteregeling
Mensen en bedrijven die producten rechtstreeks uit de levende natuur halen.
Mensen en bedrijven die van grondstoffen een product maken.
De dienstverlening
Het maken van een product gebeurt vooral met de hand.
De hoeveelheid goederen die iemand in een bepaalde tijd maakt.
Productie die voor een groot deel door machines gedaan wordt.
De invoer: goederen die een land koopt van een ander land.
De uitvoer: goederen die een land verkoopt aan een ander land.
Onbewerkte producten uit de primaire sector en de mijnbouw.
Een industrieproduct dat door een ander bedrijf verder verwerkt wordt tot een eindproduct.
Een product dat klaar is voor gebruik door de klant.
De uitvoer van slechts één of enkele producten.
Een land moet meer goederen exporteren om dezelfde import als vroeger te kunnen betalen.
Acht doelen voor het verbeteren van levensomstandigheden, opgesteld door de Verenigde Naties.
Het vergroten van de export.
Landen die exportgeoriënteerde industrie opbouwen en die zich in hoog tempo ontwikkelen van derdewereldland tot industrieland.
Belastingen die een buitenlands bedrijf moet betalen als het zijn producten in een land wil invoeren.
Beschermende maatregelen tegen buitenlandse concurentie.
Een poging van rijke landen om ontwikkelingslanden en hun burgers te helpen bij hun ontwikkeling.
Hulp die voor lange tijd gegeven wordt om een gebied te ontwikkelen.
Hulp voor landen die in oorlog zijn of die getroffen zijn door een natuurramp.
Leningen die kleine ondernemers in ontwikkelingslanden kunnen afsluiten.
Buitenlandse fabrieken in Mexico die bijvoorbeeld auto's, spijkerbroeken of computers in elkaar zetten.