Begrippen - arm en rijk

Maak de juiste combinaties.
Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar, kortweg bnp per inwoner.
Een inkomen van 1,25 dollar per dag. Van dat geld zou je volgens de Wereldbank menswaardig moeten kunnen leven.
Wat je met een bepaalde hoeveelheid geld kunt kopen.
Een rijk land.
Rijkdom
Indeling van de wereld in rijke en arme landen.
De arme landen. Ook wel ontwikkelingslanden genoemd. De laatste tijd gebruikt men de naam ontwikkelingslanden vooral voor de allerarmste landen.
De levensomstandigheden van de mensen.
Zaken die iedereen nodig heeft om menswaardig te leven. Dat zijn voeding, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.
Het deel van de bevolking dat niet kan lezen en schrijven.
Een ranglijst van landen van hoog naar laag welzijn. Ook wel VN-index gemoemd.
Een kleine groep rijke mensen.