Hoofdstuk 6 - China

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw begrip, of om te kijken of je de bijbehorende uitleg kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
bruto nationaal product (BNP)al het geld (inkomen) dat de inwoners van een land in een jaar verdienen
cultuurde taal, godsdienst en allerlei vaste gewoonten en gebruiken van een groep mensen
eenkindpolitiekeen maatregel van de Chinese overheid: één kind per gezin
extensieve veeteelteen vorm van veeteelt waarbij veel grond nodig is en mensen naar verhouding maar weinig dieren hebben
grootschalige projectendure projecten waarmee grote problemen kunnen worden opgelost (dit zijn vaak technische hoogstandjes)
heuvellandgebied met een hoogte van 200 tot 500 meter
hooggebergteland dat hoger ligt dan 1500 meter
kleinschalige projectengoedkope projecten die maar kleine veranderingen teweeg brengen. Ze zijn vaak gunstig voor de plaatselijke bevolking
klimaatgemiddelde temperatuur en neerslag van 30 jaar in een groot gebied
koude klimatenklimaatgebieden waar het altijd koud is
landklimaatklimaat met koude winters en warme zomers
loofbosbos met bomen die in de winter hun bladeren verliezen
middelgebergtegebied met een hoogte van 500 tot 1500 meter
natuurlijke bevolkingsgroeiverschil tussen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen per jaar
ozonlaageen laag boven de aarde, die beschermt tegen de stralen van de zon
planeconomieeen economie waarbij de overheid eigenaar is van de bedrijven en voorschrijft wat zij moeten produceren
sociale bevolkingsgroeihet verschil tussen het aantal mensen dat een gebied of land binnenkomt of verlaat per jaar
steppegrasvlakte zonder bomen
verstedelijkingsgraadhet percentage mensen dat in een stad woont
vrijemarkteconomieeen economie waarin bedrijven produceren waar vraag naar is
woestijndroog gebied waar vaak geen planten groeien
zeeklimaatklimaat met zachte winters en koele zomers
zware industrieindustrie die grote hoeveelheden zware grondstoffen gebruikt