Hoofdstuk 5 - Nederland in 2030

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw begrip, of om te kijken of je de bijbehorende uitleg kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
bestemmingsplanplan voor het gebruik van de ruimte in een gemeente
Groene Hartlandelijk gebied dat omringd wordt door de Randstad
inbreidenhet opnieuw bouwen op terreinen die in de stad liggen
internationaliseringlanden hebben onderling veel contact met elkaar
landelijk gebiedgebied buiten de grote steden, met open ruimte, dorpen en kleine steden
mainportknooppunt waar veel goederen of mensen worden aangevoerd die daarna naar de plaats van bestemming worden gebracht
multinationalbedrijf dat in verschillende landen vestigingen heeft
nationale parkennatuurgebieden met bijzondere planten- en diersoorten
re-urbanisatieterugkeer naar de stad (meer mensen gaan in de stad wonen)
ruimtelijke ordeninghet inrichten van de beschikbare ruimte voor de verschillende functies
schaalvergrotingverandering waarbij een bedrijf meer gaat produceren tegen lagere kosten
stadplaats met 10.000 inwoners of meer
stedelijk netwerkverschillende steden die met elkaar verbonden zijn
suburbanisatiehet verhuizen van mensen uit de stad naar omliggende kleinere plaatsen
toerismerecreatie waarvoor je naar een ander gebied gaat
urbanisatietrek van het platteland naar de stad
versnipperinghet opdelen van landschap in kleine stukjes door de aanleg van wegen, woonwijken en bedrijventerreinen
voorzieningenalles wat voorziet in de behoefte van mensen, bijvoorbeeld winkels, scholen, ziekenhuizen
zoneringde ruimte van Nederland indelen in zones