Hoofdstuk 2 - Milieuproblemen

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw begrip, of om te kijken of je de bijbehorende uitleg kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
aantastingmensen veranderen en verstoren een gebied waardoor planten en dieren er niet meer kunnen leven
benedenlooplaatste deel van een rivier, waar de rivier langzaam stroomt en tenslotte in zee uitmondt
bodemerosiede bodem wordt weggespoeld doordat het water niet meer in de grond wordt vastgehouden
bovenloophet eerste deel van een rivier, in de bergen, waar de rivier snel stroomt
condensatiehet veranderen van waterdamp in water
dampkring (= atmosfeer)de luchtlaag om de aarde
duurzame energiebronnenenergiebronnen die geen extra CO2 uitstoten
dijkendoor de mens aangelegde verhogingen langs het water voor bescherming tegen hoog water
fossiele brandstoffenbrandstoffen als olie, gas en steenkool, die lang geleden zijn ontstaan
grensoverschrijdende vervuilingvervuiling die zich van het ene land verplaatst naar een ander land
hooggebergteklimaatklimaat met lage temperatuur en veel neerslag, hoog in de bergen
klimaatgemiddelde temperatuur en neerslag in 30 jaar in een groot gebied
KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut: bestudeert en voorspelt het weer
lokale schaalhet bekijken van een verschijnsel in een stad of dorp (en de directe omgeving)
milieuproblemenproblemen die ontstaan doordat mensen veranderingen in de omgeving aanbrengen
ontbossinger wordt meer bos gekapt dan er nieuwe bomen worden aangeplant
reliëfde hoogteverschillen in het landschap
stroomgebiedhet gebied waar een rivier doorheen stroomt en waarvan de rivier het water afvoert
tropisch regenwouddichtbegroeid bosgebied in de tropen met veel soorten planten
uitputtingmensen halen van een bepaalde stof zoveel uit de natuur, dat de natuur dit niet meer kan aanvullen
verdampingwater verandert in waterdamp
versterkt broeikaseffecttemperatuurstijging op aarde door broeikasgassen die de mens produceert
vervuilingmensen brengen stoffen in de natuur die daar niet thuis horen
verwoestijninghet verdwijnen van planten waardoor een kale, onvruchtbare ondergrond ontstaat
waterkringloopde voortdurende verandering van de vorm en de plaats van het water