Hoofdstuk 1 - Arm en rijk

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw begrip, of om te kijken of je de bijbehorende uitleg kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
analfabetenmensen die niet kunnen lezen en schrijven
arbeidsintensiefbij het werk wordt veel met de hand gedaan
basisbehoeftenzaken die iedereen nodig heeft om te kunnen leven
beroepsbevolkingalle mensen tussen de 15 en 65 jaar die een baan hebben van meer dan 12 uur per week of die zo'n baan zoeken.
Bruto Nationaal Product (BNP)al het geld dat de inwoners van een land in een jaar verdienen
elitede kleine groep rijke mensen in een ontwikkelingsland
geboortecijferhet aantal geboortes per 1000 inwoners per jaar in een gebied
geboorteoverschotverschil tussen het aantal geboortes en het aantal sterfgevallen
kinderarbeidbetaald werk dat kinderen een groot deel van de dag (of nacht) verrichten
kindersterfteaantal kinderen dat sterft, jonger dan 1 jaar
krottenwijkenwijken waar mensen hun woningen zelf bouwen van goedkoop materiaal
massade grootste groep van de bevolking (in ontwikkelingslanden zijn dat de arme mensen)
Nieuwe industrielandenlanden waar de productie in de industrie toeneemt, vooral door de lage lonen
ontwikkelingslandenlanden met lage inkomens en een lage welvaart die nog niet zo ver zijn in hun ontwikkeling
sterftecijferhet aantal sterfgevallen per jaar per 1000 inwoners in een gebied
toerismerecreatie waarvoor je naar een ander gebied gaat
vluchtsectoralle beroepen die niet officieel zijn
welvaartmate waarin mensen voldoende goederen kunnen kopen om te leven
werkgelegenheidalle vormen van werk
zelfvoorzienendboeren verkopen hun oogst niet, maar eten die voor een groot deel zelf op