Hoofdstuk 6 - China

begrippen

Maak de juiste combinaties.
bruto nationaal product (BNP)
cultuur
eenkindpolitiek
extensieve veeteelt
grootschalige projecten
heuvelland
hooggebergte
kleinschalige projecten
klimaat
koude klimaten
landklimaat
loofbos
middelgebergte
natuurlijke bevolkingsgroei
ozonlaag
planeconomie
sociale bevolkingsgroei
steppe
verstedelijkingsgraad
vrijemarkteconomie
woestijn
zeeklimaat
zware industrie