Hoofdstuk 5 - Nederland in 2030

begrippen

Maak de juiste combinaties.
bestemmingsplan
Groene Hart
inbreiden
internationalisering
landelijk gebied
mainport
multinational
nationale parken
re-urbanisatie
ruimtelijke ordening
schaalvergroting
stad
stedelijk netwerk
suburbanisatie
toerisme
urbanisatie
versnippering
voorzieningen
zonering