Hoofdstuk 2 - Milieuproblemen

begrippen

Maak de juiste combinaties.
aantasting
benedenloop
bodemerosie
bovenloop
condensatie
dampkring (= atmosfeer)
duurzame energiebronnen
dijken
fossiele brandstoffen
grensoverschrijdende vervuiling
hooggebergteklimaat
klimaat
KNMI
lokale schaal
milieuproblemen
ontbossing
reliëf
stroomgebied
tropisch regenwoud
uitputting
verdamping
versterkt broeikaseffect
vervuiling
verwoestijning
waterkringloop