Hoofdstuk 1 - Arm en rijk

begrippen

Maak de juiste combinaties.
analfabeten
arbeidsintensief
basisbehoeften
beroepsbevolking
Bruto Nationaal Product (BNP)
elite
geboortecijfer
geboorteoverschot
kinderarbeid
kindersterfte
krottenwijken
massa
Nieuwe industrielanden
ontwikkelingslanden
sterftecijfer
toerisme
vluchtsector
welvaart
werkgelegenheid
zelfvoorzienend