Hoofdstuk 1 - Aarde en kaart

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw begrip, of om te kijken of je de bijbehorende uitleg kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
planeetbol die rond de zon draait
inzoomenje bekijkt een kleiner gebied en ziet meer details
uitzoomenje bekijkt een groter gebied. details vallen weg
evenaarlijn die de aarde in twee gelijke delen deelt, precies op de helft van de Noordpool en de Zuidpool.
Noordelijk halfrondhet deel van de wereld ten noorden van de evenaar
Zuidelijk halfrondhet deel van de wereld ten zuiden van de evenaar
breedtecirkeldenkbeeldige lijn evenwijdig aan de evenaar
lengtecirkelhalve cirkel van de Noordpool naar de Zuidpool
Oostelijk halfrondhet deel van de aarde ten oosten van de lengtecirkel van Greenwich
Westelijk halfrondhet deel van de aarde ten westen van de lengtecirkel van Greenwich
coördinatende breedte- en lengteligging van een plaats
absolute liggingdit wordt bepaald door de breedtecirkel en lengtecirkel die door een plaats lopen
relatieve liggingde ligging van een plaats in vergelijking met andere plaatsen
schaalstokjelijntje dat aangeeft hoe groot de afstand op een kaart is
schaaleen getal dat aangeeft hoeveel keer de werkelijkheid verkleind is
legendabetekenis van alle kleuren en figuurtjes op een kaart
registeroverzicht van alle namen die op een kaart of in de atlas voorkomen
landenregisteroverzicht in de atlas van alle landen en grote eilanden
bladwijzergetekende inhoudsopgave van de atlas
overzichtskaartkaart waarin veel verschillende kenmerken van een gebied te zien zijn
topografische kaartnauwkeurige kaart van een gebied
staatkundige kaartkaart waarop landen en provincies met een eigen kleur zijn aangegeven
natuurkundige kaart(atlas)kaart waarop onderdelen uit de natuur het meest voorkomen
thematische kaartkaart die over één onderwerp gaat
gebiedskenmerkenkenmerken van een gebied die met landschap en klimaat te maken hebben
bevolkingskenmerkenkenmerken van een gebied die met de bevolking te maken hebben