hoofdstuk 4 - De aardkorst

begrippen

Maak de juiste combinaties.
aardkorst
continenten
mantel
kern
platen
plooiingsgebergte
midoceanische rug
vulkaan
magmahaard
krater
lava
actieve vulkaan
geiser
hotspot
seismograaf
epicentrum
tsunami
horst
slenk
verwering
aardverschuiving
sedimentatie