Hoofdstuk 3 - Migratie

begrippen

Maak de juiste combinaties.
bevolkingsspreiding
bevolkingsdichtheid
geboortecijfer
sterftecijfer
geboorteoverschot
sterfteoverschot
migratie
binnenlandse migratie
buitenlandse migratie
emigranten
immigranten
vestigingsoverschot
vertrekoverschot
afstotingsfactoren
aantrekkingsfactoren
vluchtelingen
arbeidsmigranten
vertrekgebied
vestigingsgebied
cultuur
multiculturele samenleving
demografie
autochtonen
allochtonen
buitenlander
westerse allochtoon
niet-westerse allochtoon
gastarbeiders
vluchtelingen
ruimtelijke scheiding
ontheemden