Hoofdstuk 3 Paragraaf 4


Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om je antwoorden te controleren.
Paragraaf 4

Als mensen praten over immigranten worden de woorden allochtoon, en buitenlander gebruikt. Maar niet altijd op de goede manier.
Wat is het verschil tussen allochtoon en autochtoon?
Volgens de overheid hebben autochtonen ouders die in Nederland geboren zijn. Allochtonen zijn mensen die zelf in het buitenland geboren zijn, of waarbij één óf beide ouders geboren zijn in het buitenland. Prinses Amalia is volgens deze omschrijving een . Haar moeder Máxima komt namelijk uit Argentinië. Behalve Prinses Amalia zijn er nog ongeveer 3 miljoen allochtonen in Nederland. Veel mensen denken dat iedere allochtoon ook buitenlander is, maar dat is niet zo. Een is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Zo iemand heeft geen Nederlands . Amalia is bijvoorbeeld wel een allochtoon, maar geen buitenlander. In totaal wonen in Nederland ongeveer 700.000 buitenlanders.

Er zijn twee groepen allochtonen; westerse en niet-westerse. Iemand uit België is een allochtoon. Hij woont namelijk in een ander land dan zijn geboorteland en hij komt uit het westerse . Als allochtonen uit niet-westerse cultuurgebieden komen, zoals een Tunesiër uit de islamitische wereld of een Chinees uit Zuid-Azië, noem je deze mensen niet-westerse-allochtonen. De helft van de allochtonen in Nederland zijn westerse allochtonen.

Nederland is een land dat is om in te wonen. Er is heel weinig armoede, de scholen en ziekenhuizen zijn goed en veilig. Dit zorgt ervoor dat er al lang naar Nederland komen. Vanaf 1960 was er veel werk in Nederland. Zelfs zoveel dat er uit landen rond de Middelandse Zee hier naartoe werden gehaald. Het was de bedoeling dat deze mensen hier zouden blijven. Maar veel gastarbeiders beviel het goed in Nederland. Velen zijn dan ook gebleven en hebben of vrienden overgehaald om ook naar Nederland te komen. Tegenwoordig komen steeds meer arbeidsmigranten uit andere rijke landen naar Nederland. Velen komen uit landen. Door de samenwerking van de EU-landen kunnen mensen uit andere landen komen werken of studeren in Nederland. Daarnaast komen ook jaarlijks duizenden naar Nederland. Ze vluchten bijvoorbeeld voor geweld of onderdrukking. Als vluchtelingen in Nederland moet je kunnen bewijzen dat je ook echt (levens)gevaar liep in je eigen land voordat je hier mag wonen. Het kan wel jaren duren voordat je in Nederland mag blijven. In de tussentijd wonen de meeste vluchtelingen in opvangcentra.

Veel mensen denken dat Nederland vooral een immigratieland is. Toch gaan er ook veel mensen weg uit Nederland. In sommige jaren soms meer dan er immigranten binnenkomen. Mensen vertrekken om verschillende redenen uit Nederland. Je kunt deze emigranten indelen in autochtonen, allochtonen en buitenlanders. vertrekken voor werk, studie of gaan met pensioen in het buitenland. verlaten Nederland om in hun land van herkomst te gaan wonen. Dit is ook de grootste groep van alle emigranten. Twee van de drie emigranten is een allochtoon. Zo zie je dat de afgelopen jaren steeds meer jonge Turken gaan werken in Turkije. De groep buitenlanders zijn vaak mensen die een paar jaar in Nederland werken of studeren. Daarna gaan ze weer terug naar hun thuisland. Dit zijn vaak mensen.