Hoofdstuk 3 Paragraaf 3


Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om je antwoorden te controleren.
Hoofdstuk 3 Paragraaf 3

Wat in Zakrzów gebeurt, gebeurt ook in de rest van Polen. Mensen trekken hier weg. Polen is het . Het is in dit geval Duitsland. De migranten gaan hier naartoe. Over de hele wereld zijn gebieden waar veel mensen graag vandaan vertrekken. Er zijn ook gebieden die een grote aantrekkingskracht hebben en waar veel mensen naartoe gaan.

Deze stroom van mensen van vertrekgebieden heeft wel grote voor deze gebieden. Door de grote migratiestroom uit Polen verandert er bijvoorbeeld veel in Polen, maar ook in Duitsland. Twee belangrijke soorten gevolgen zijn economische en culturele gevolgen. Economische gevolgen hebben te maken met en werk. Een tweede soort zijn de gevolgen voor cultuur. Dat zijn de gevolgen voor de taal, en gewoonten van een groep mensen. Gewoonten gaan bijvoorbeeld over kleding en voedsel.

Wat verandert in het vertrekgebied?

-Economische gevolgen.
Als mensen vertrekken, kan dat ongunstige en gunstige gevolgen hebben voor het vertrekgebied. Hoogopgeleide computerdeskundigen uit India gaan bijvoorbeeld naar de VS omdat ze daar meer kunnen . Dit kan ongunstig zijn voor de economie van India. Omdat de beste mensen weggaan, kunnen ze in India minder goed en snel werken. Emigratie kan ook gunstige gevolgen hebben. Veel emigranten sturen op naar familie die is achtergebleven. Met deze geldzendingen kunnen achterblijvers bijvoorbeeld huizen opknappen, of misschien een televisie kopen. Voor sommige achterblijvers is dit geld zelfs nodig om in leven te blijven.

-Culturele gevolgen.
Op de Filipijnen werkt 10 % van de bevolking in het . De helft van alle kinderen tussen de 10 en 12 jaar wil later graag werken in het buitenland. Het hoort nu bij de Filipijnse om te willen werken in het buitenland. Als iemand uit de familie in het buitenland werkt, hebben de andere mensen meer voor de familie. Door geldzendingen heeft de familie meer geld. Veel Filipijnen willen steeds luxer leven, zoals rijke mensen in Amerika. Ze willen ook een mooie auto en een zwembad in de tuin.

Wat gebeurt er in het vestigingsgebied?

-Economische gevolgen.
Veel mensen vertrekken naar een ander land omdat daar meer is dan in het land waar ze vandaan komen. Vaak doen ze daar werk waar niet zoveel opleiding voor nodig is. Ze werken bijvoorbeeld in de landbouw, in of doen schoonmaakwerk. Dit is vaak werk dat de mensen uit het vestigingsland niet graag doen. Maar zo wordt het werk dus toch gedaan. Daarnaast zie je dat de rijkere landen als de VS, Australië en veel EU-landen erg in trek zijn bij hoogopgeleide mensen. Deze landen kunnen hoogopgeleide mensen goed gebruiken. Je ziet bijvoorbeeld dat de Europese Unie de laatste jaren hoogopgeleide immigranten steeds makkelijker en sneller toelaat om te komen werken.

-Culturele gevolgen.
Als mensen in een nieuw land gaan wonen, nemen ze natuurlijk hun cultuur mee naar het nieuwe land. Hierdoor maken steeds meer culturen kennis met elkaar. Zo zal een moslim uit Egypte ook in Nederland het einde van de Ramadan vieren. Maar deze man of vrouw zal ook naar de vrijmarkt gaan met Koninginnedag. Zo komen er gewoonten naar Nederland en krijgt de Egyptische immigrant ook nieuwe gewoonten. In Nederland wordt het kennismaken en samenleven met andere culturen een samenleving genoemd. Steeds meer vestigingsgebieden over de wereld worden door de komst van immigranten multicultureel.