H3 paragraaf 2


Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om je antwoorden te controleren.
Tekst A
Ieder mens wordt geboren en ieder mens sterft. En bijna alle mensen verhuizen ook minstens één keer in hun leven. Vraag maar eens aan je klasgenoten welke ouders nog in de gemeente wonen waar ze zijn geboren. Misschien ben jij zelf ook wel eens verhuisd. Een ander woord voor verhuizen is . Er zijn verschillende soorten migratie. Als mensen binnen hun eigen land verhuizen, spreek je van migratie. Bijvoorbeeld als je buren gaan verhuizen naar een andere plaats in Nederland. Elk jaar vertrekken er ook veel mensen naar een ander land. Dit is migratie. Bijvoorbeeld Afrikaanse vluchtelingen die naar Europa gaan. Of een Nedederlandse boer uit Zeeland die zijn bedrijf verkoopt en met zijn gezin naar Canada vertrekt. Mensen die uit hun land vertrekken, noemen we . Als het gezin uit Zeeland in Canada aankomt, noemt men hen daar . In Canada zijn het geen vertrekkers (emigranten), maar nieuwkomers (immigranten). Als er meer mensen een land binnekomen dan vertrekken, dan is er een . Zijn er juist meer emigranten dan immigranten, dan noem je het een .

Tekst B
Sommige mensen verhuizen omdat ze het wonen in het eigen gebied niet fijn vinden. Ze hebben een hekel aan de strenge winters of ze vinden het er veel te druk. Vervelende dingen stoten je weg uit je woongebied. Dit zijn . Maar iemand kan ook verhuizen omdat hij denkt dat het in een ander gebied mooier of beter is, of dat daar meer kansen zijn. Kortom, dat het andere gebied aantrekkelijker is. De verschillende goede kanten die het gebied aantrekkelijk maken, heten . Mensen die verhuizen, kunnen daarvoor dus verschillende redenen hebben.

Tekst C
kenmerken hebben te maken met het bestuur van een gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of alle groepen mensen door de regering gelijk behandeld worden. Veel mensen uit hun eigen land omdat ze daar worden onderdrukt of vervolgd. Ze kunnen tot een ander volk horen of een andere godsdienst hebben dan de meeste mensen. Dit zijn . In Midden-Afrika is al lange tijd veel geweld tegen mensen doordat er politieke verschillen zijn. Grote groepen mensen zoeken daardoor een veiliger bestaan in een ander gebied.

Tekst D
Veel van de arme Afrikanen die op de Canarische eilanden aakomen, zijn op zoek naar werk in Europa. Hetzelfde geldt voor Oost-Europese bouwvakkers die naar West-Europa komen om in de bouw te werken. Het zijn . Weer anderen gaan in een ander land studeren omdat er in hun eigen land geen goede studiemogelijkheden zijn. Economische kenmerken hebben dus te maken met werk, en opleiding. Ook zijn er migranten die om redenen vertrekken. Zij vertrekken bijvoorbeeld omdat hun familie in het buitenland woont, of ze gaan er trouwen met iemand uit een ander land.

Tekst E
Mensen kunnen ook vluchten voor een . Ook deze groep mensen wordt wel bij de vluchtelingen gerekend. Mensen trekken weg doordat hun oogst door langdurige droogte mislukt, of ze vluchten voor overstromingen of een vulkaanuitbarsting. Een deel van deze mensen keert soms al snel weer terug naar hun woongebied. Bij die mensen is dan eigenlijk geen sprake van migratie.