Hoofdstuk 3 Paragraaf 1

Paragraaf 1

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om je antwoorden te controleren.
Paragraaf 1

Misschien is het over enkele tientallen jaren wel heel normaal om tijdens je vakantie een ruimtereis te maken. Op grote hoogte boven de aarde kun je dan vooral ’s nachts goed zien dat de mensen niet gelijkmatig over de wereld verdeeld wonen. Gebieden waar veel mensen wonen, schitteren als sterretjes door de vele straatlantaarns of verlichte gebouwen. De stedelijke gebieden zijn het felst verlicht. De verspreiding van de mensen over een gebied noem je de . De ongelijke verdeling van mensen over de wereld heeft te maken met oorzaken, zoals verschillen in klimaat. Maar het komt ook door oorzaken, zoals verschillen in welvaart.